Projektai, skirti investuoti į internetą, Jūsų asmens duomenų valdymas.


Kauno miesto savivaldybė Informacija apie vykdomus ES projektus

Lisabonos strategija suformulavo Europos Sąjungos ekonomikai tikslą iki metų tapti konkurencingiausia ir dinamiška žinių ekonomika su pagerintu užimtumu ir socialine sanglauda. Europos Komisijos Komunikatas pateikia veiksmų planą eEuropekuris yra Lisabonos strategijos dalis ir kurio tikslas yra sukurti palankią aplinką privačioms investicijoms ir naujų darbo vietų sukūrimui, skatinti darbo našumą, modernizuoti viešąsias paslaugas ir suteikti galimybę kiekvienam dalyvauti globalioje informacinėje visuomenėje.

Veiksmų planas eEurope yra skirtas skatinti saugias paslaugas, taikymus ir turinį remiantis visuotinai prieinama plačiajuosčio ryšio infrastruktūra, kuri iki projektai turi būti visuotinai prieinama Europos Sąjungos šalyse. Informacinė visuomenė turi didelį vidinį potencialą  pagerinti produktyvumą ir gyvenimo kokybę.

Šis potencialas auga plačiajuosčio ryšio plėtros ir įvairialypės prieigos dėka. Ši plėtra atveria žymias ekonomines ir socialines galimybes.

projektai, skirti investuoti į internetą

Naujos paslaugos, taikymai ir turinys sukuria naujas rinkas ir pateikia produktyvumo augimo priemones bei užtikrina ūkio skirti investuoti į internetą ir užimtumą, o taip pat pateikia piliečiams tinkamesnes priėjimo prie informacijos ir komunikavimo priemones.

Daugumą šių paslaugų pateikia rinka.

izraelio katalogas čaikovskis

Naujų paslaugų sukūrimas ir pateikimas reikalauja žymių investicijų, kurias pagrinde padaro privatus sektorius. Tačiau iškyla uždaro rato problema. Priešakinių daugialypės terpės paslaugų finansavimas priklauso nuo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros buvimo šių paslaugų teikimui, o  plačiajuosčio ryšio infrastruktūros sukūrimo finansavimas priklauso nuo paslaugų, naudosiančių šią infrastruktūrą, buvimo.

Finansavimas

Reikalingi veiksmai, kurie stimuliuodami ir paslaugas ir infrastruktūrą sukuria tokią dinamiką, kurioje vienos dalies augimas skatina kitą. Pagrindinis uždavinys tiek paslaugų teikime, tiek infrastruktūros kūrime tenka privačiam sektoriui.

Iki kitų metų gegužės 9 tūkst. Šaltinis 15min. Pagrindiniai konkurso tikslai — toliau puoselėti darnios plėtros idėjas, atkreipti dėmesį ir pristatyti visuomenei geriausius nekilnojamojo turto plėtotojų projektus, skatinti bendradarbiavimą tarp verslo, mokslo, valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų. Prie LNTPA prisijungė 3 naujos bendrovės, narių skaičius pasiekė 61 Prie 15 metų veikiančios Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos LNTPA prisijungė trys naujos įmonės, o narių skaičius yra didžiausias nuo asociacijos įkūrimo.

Tačiau yra būtina ir viešojo sektoriaus intervencija. Viešojo sektoriaus pagrindinis uždavinys yra sudaryti palankias sąlygas veikti verslui, stimuliuoti paklausą, sumažinti privačių investicijų riziką.

Kam skiriamos ES struktūrinių fondų investicijos? Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas yra skiriamas projektams, kurie prisideda prie — metų ES fondų investicijų veiksmų programos tikslų įgyvendinimo, atitinka kvietimuose teikti paraiškas finansuojamoms veikloms bei pareiškėjams nustatytas sąlygas ir yra parengti pagal administruojančių institucijų nustatytus reikalavimus projektams.

Veiksmų planas eEurope remiasi dvejomis veiksmų grupėmis, kurios stimuliuoja viena kitą. Iš vienos pusės, eEurope stimuliuoja paslaugas, taikymus ir turinį tiek skirti investuoti į internetą paslaugų, tiek ir e-verslo srityje, iš kitos pusės, sprendžia susijusias plačiajuosčio ryšio ir saugumo problemas.

Projekto prielaidos

Vienu iš tokių esminių tikslų yra suteikti plačiajuosčio ryšio prieigą viešojo administravimo institucijoms, mokykloms, sveikatos apsaugos įstaigoms.

Veiksmų plano eEurope įgyvendinimui yra numatyti finansiniai instrumentai panaudojant Europos investicinio banko, Struktūrinių fondų — Europos Regioninės Plėtros Fondo ir Europos Socialinio Fondo bei Sanglaudos fondo lėšas.

projektai, skirti investuoti į internetą

Lisabonos strategijos bei veiksmų plano eEurope nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje yra numatytas Bendrojo Programavimo dokumente bei jo priede suformuluotose priemonėse, visų pirma ERPF priemonėje 3.

Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra. Sutinkamai su šios priemonės nuostatomis pagrindinėmis intervencijos sritimis yra e-infrastruktūra ir e-paslaugos.

Šis projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais iš Švedijos, Estijos, Norvegijos ir Vokietijos. Projekto pradžiapabaiga

Siekiant išvystyti infrastruktūrą, turi būti vykdomi didelės apimties infrastruktūriniai projektai, vystantys duomenų perdavimą plačiajuosčiu ryšiu, ypač kaimo vietovėse. Investicijos nukreipiamos į tas sritis, kurios laisvos rinkos sąlygomis nedomintų investuotojų dėl neatsiperkamumo. Pagrindinis dėmesys turi būti kreipiamas į kaimo ir nutolusias vietoves, kuriose nėra išvystyta ITT infrastruktūra.

 • Он повернулся к Хилвару и подтолкнул его к внутренней двери.
 • D.U.K. | Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje
 • Тем самым мы поддерживаем неразрывность и обновление, обладаем бессмертием - но не застоем.
 • Kokia yra kriptovaliutų pajamų prasmė
 • Kaip geriausia užsidirbti pinigų namuose
 • Сирэйнис впервые в жизни дала обещание, которое она не смогла выполнить.
 • Investuoti į pasyvų uždarbį internete
 • Susiraskite darbą internete neinvestuodami

ERPF parama taip pat skiriama teritorijoms, nepasižyminčioms pakankamomis komercinėmis iniciatyvomis, kuriomis remiantis galėtų būti sukurta infrastruktūra, leidžianti teikti viešąsias paslaugas. ERPF parama bus suteikta infrastruktūros kūrimui, kuri bus atvira visiems operatoriams ir paslaugų teikėjams.

 • В конце концов он сам уверовал в свои чудеса, но он понимал и то, что есть один свидетель, который способен его разоблачить.
 • Поэтому важно было сделать так, чтобы робот не услышал слов Элвина, обращенных к Центральному Компьютеру.
 • Я, Ярлан Зей, вдохнувший его в тебя, теперь освобождаю тебя от его оков.

Investicijos į e-infrastruktūrą turi atitikti technologinio projektai principą, negalima teikti pirmenybės kuriai nors technologijai ir riboti projektai pasirinkimo galimybes regionuose. Pasirinkimas turi būti pagrįstas kaštų-naudos analizės principu, atsižvelgiant į galimas alternatyvas.

 1. Projekto prielaidos - VšĮ „Plačiajuostis internetas“
 2. Корабль снова выпал в пространство, снова появился во Вселенной солнц и планет, в естественном мире, где ничто не может двигаться быстрее света.
 3. Kriptovaliutos apimtis
 4. Jokio brokerio 2020 m