Prekystalio pasirinkimo galimybė


dvejetainis variantas verum opton

Tiekėjai privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų pirkimo dokumentuose: 1. Pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą, - verslo liudijimas ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje III.

Pramoniniai virtuvės įrenginiai ,00 Eur, su PVM ; 2.

svajoja uždirbtus pinigus kokios pajamos yra pirminės ar antrinės pensijos

Baldai maisto produktų ruošimui 21 ,00 Eur, su PVM ; 3. Svarstyklės 1 ,00 Eur su PVM ; 4. Šaldytuvai 9 Eur su PVM ; 5.

Maisto mylios — kokį poveikį aplinkai daro transportuojamas maistas?

Gėrimų aparatas 2 ,00 Eur su PVM ; 6. Užkandžių aparatas 2 ,00 Eur su PVM ; 7. Ventiliacijos gaubtai 2 ,00 Eur su PVM ; 8.

Nerūdijančio plieno elektrinis gyvatukas 65,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį -is laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos -ų sutarties -ių įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jeigu tiekėjas prekystalio pasirinkimo galimybė veiklą mažiau nei 3 metus yra ne mažesnė kaip nurodyta aukščiau atskiroms pirkimo dalims Įvykdytos Sutarties ar įvykdytos Sutarties prekystalio pasirinkimo galimybė dalykas turi būti susijęs su pirkimo objektu — prekyba gamyba virtuvės įranga.

Minimalus -ūs standartas -aikurio -ių gali būti reikalaujama: Pateikiama: 1. Įrodymui apie prekių patiekimą: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, - jos patvirtinta pažyma, jei gavėjas — ne perkančioji organizacija, - jo pažyma, o jos nesant — tiekėjo deklaracija.

prekystalio pasirinkimo galimybė