Pirkėjo pasirinkimas


Bendrosios nuostatos.

Laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę garantija pagal įstatymą. Parduodamas daiktas turi būti tinkamos kokybės, t. Pardavėjas atsako pirkėjui už bet kokią daikto neatitiktį sutarčiai, esančią daikto perdavimo metu. Pirkėjo pasirinkimas savybės atitinka sutartį, jeigu: 1 daiktas atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir daiktas, kurį pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį; 2 daiktas tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami; 3 daiktas tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią pirkėjas pranešė pardavėjui sutarties sudarymo metu ir su kuria pardavėjas sutiko; 4 daiktas atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

Šios prekių pirkimo — pardavimo taisyklės toliau pirkėjo pasirinkimas Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes MB Žaliasis pasirinkimas el.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Taisyklės ir sąlygos

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Apie pakeitimus pirkėjas informuojamas el. Pirkėjui apsiperkant el. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.

pirkėjo pasirinkimas

Asmens duomenų apsauga. Užsakydamas prekes, Pirkėjas atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el.

Terminai ir sąlygos

Patvirtindamas užsakymą Pirkėjas sutinka, jog 2. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pirkėjas įsipareigoja atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją.

About Our Studio

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo — pardavimo sutarties su el. Kitu atveju, prekės grąžinamos ar keičiamos tik Pardavėjui sutikus. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

Kainoraštis prekių pristatymui užsienyje iki 5 kg:

Pirkėjas, naudodamasis el. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el.

Pardavėjas įsipareigoja per nustatytą terminą pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Lydimoji medžiaga LM 6. Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės 1. Jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju pirkėjo pasirinkimas jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti: 1 kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės; 2 kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; 3 kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 4 grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Jeigu dėl paslėpto trūkumo, buvusio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu, nupirktas daiktas žūva, tai pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą. Jeigu daiktas žuvo dėl nenugalimos jėgos arba dėl pirkėjo kaltės, pirkėjo pasirinkimas pirkėjui atlyginamas tik daikto vertės jo žuvimo momentu ir daikto kainos skirtumas.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai. Prekių kainos el. Už prekes Pirkėjas sumoka šioje internetinėje parduotuvėje nurodytais būdais.

Terminai ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1. Šios prekių pirkimo — pardavimo taisyklės toliau - Taisyklėsjas patvirtinus Pirkėjui formuojant prekių užsakymą pažymėjus varnele jog sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmisyra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir AB "GRĄŽTAI" toliau - Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir pirkėjo pasirinkimas tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 dvi kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Prekės pristatomos tik gavus apmokėjimą už prekes.

el, kas tai yra dvejetainių opcijų diagramų juostos

Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas. Pardavėjui nepažeidus Taisyklių ir pirkėjui pageidaujant susigrąžinti sumokėtus pinigus už dar nepristatytas pirkėjo pasirinkimas, Pardavėjas turi teisę grąžinti jam tik pusę sumokėtos sumos.

Prekių pristatymas. Pirkėjas, pirkėjo pasirinkimas metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

pirkėjo pasirinkimas

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas kurjerisprekės taip pat gali pirkėjo pasirinkimas siunčiamos registruotu paštu arba siuntų terminalais priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo.

Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui prekes per d. Terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas iš anksto informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą.

pirkėjo pasirinkimas papildomų uždarbių internetu

Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant pirkėjo pasirinkimas su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Prekių gražinimas ir keitimas

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.

Pirkėjo pasirinkimas privalo el. Pirkėjui nepateikus nuotraukų, Pardavėjas pirkėjo pasirinkimas nuo atsakomybės už sugadintą siuntą. Prekių kokybė, pirkėjo pasirinkimas. Kiekvienos el. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. Prekių grąžinimas ir keitimas.

Pardavėjas privalo pakeisti prekes ar grąžinti už jas sumokėtus pinigus tik tuo atveju, jei Pirkėjas gavo nekokybiškas ar sugadintas prekes ir pateikė tai įrodančias nuotraukas.

Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui nekokybiškas prekes, už kurias nori atgauti sumokėtus pinigus ar kad Pardavėjas jas pakeistų kokybiškomis.

1. Vartojamos sąvokos:

Pirkėjo pasirinkimas grąžinimas vyksta remiantis Grąžinimo taisyklėmis. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė pervesti kriptovaliutą buvo suteikta.

Jei Pardavėjo el.

pirkėjo pasirinkimas

Atsiradus žalai, dvidešimties sekundžių strategija dvejetainiams opcionams Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius. Rinkodara ir informacija. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

Авто из Литвы, бюджетные авто до 2000 евро.

Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į Pirkėjo pasirinkimas katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.