Pavedimo sutarties variantas, Asmens duomenų tvarkymas - Draudimo brokerių aljansas


Klientų asmens duomenų tvarkymo procedūros Priedas Nr.

pavedimo sutarties variantas

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja arba kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja: 1.

pavedimo sutarties variantas pinigų variantas

Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja, kai: 1. Vertina Jūsų draudimo poreikius.

transrental.lt > Diskusijos > Darbuotojų akcijos

Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko tam, kad galėtų įvertinti Jūsų draudimo poreikius pvz. Jūsų pavedimo sutarties variantas duomenų tvarkymo nurodytu tikslu teisinis pavedimo sutarties variantas — pavedimo sutartis dėl draudimo buhalterio apskaita paslaugų teikimo, sudaryta pavedimo sutarties variantas ar konkliudentiniais veiksmais, tarp Bendrovės ir Jūsų.

Apdraustojo, naudos gavėjo ir draudimo įmokų mokėtojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Draudimo įstatymo 95 str. Jeigu yra tvarkomi Jūsų specialių kategorijų asmens duomenys, pvz. Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai įvertinti Jūsų draudimo poreikių ir pasiūlyti sudaryti juos atitinkančią draudimo sutartį.

Prieštaraudami, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų asmens duomenis nurodytu tikslu ir tvarka, nepildykite ir nepasirašykite Bendrovės pateiktų anketų ir klausimynų, neteikite prašomų asmens duomenų. Administruoja Jūsų sudarytą draudimo sutartį.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, t. Šiuo tikslu tvarkomų Jūsų asmens duomenų teisinis pagrindas — pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais tarp Bendrovės ir Jūsų.

Kredito sutartis

Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti Jūsų sudarytos draudimo sutarties. Administruoja draudžiamuosius įvykius, kai sutartyje su draudimo bendrove draudiku nėra suformuotas toks pavedimas. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant administruoti draudžiamuosius įvykius, t. Jūsų vardu kreipiantis į draudimo bendrovę draudiką įvykus draudžiamajam įvykiui, gaunant ir teikiant informaciją, būtiną draudžiamajam įvykiui administruoti, vykdant draudiko paprašytas prievoles ir reikalaujant draudiko įvykdyti prievoles, derinant draudimo išmokos dydį ir atliekant kitus veiksmus, būtinus administruojant draudžiamąjį įvykį.

Draudimo brokerių aljansas

Jūsų asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu teisinis pagrindas — pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta raštu pvz. Nukentėjusiojo trečiojo asmens duomenys tvarkomi, siekiant teisėtų draudėjo arba trečiosios šalies apdraustojo, nukentėjusio asmens interesų pvz.

Jeigu yra tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, pvz. Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti draudžiamojo įvykio.

pavedimo sutarties variantas quk demo sąskaitos atidarymo brokeris

Siūlo savo paslaugas Jums tiesioginė rinkodara. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją, pasiūlymus, pranešimus, susijusius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis įskaitant teikiamas kartu su mūsų partneriaistaip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Jūsų sutikimas arba Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.

Saugo savo teises ir interesus. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko įgyvendindama ir gindami savo teises, saugodama savo teisėtus interesus, pvz.

Nuorodos kopijavimas

Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Bendrovės teisėtas interesas įgyvendinti ir ginti savo teises bei teisėtus interesus. Vysto, kuria ir gerina savo paslaugų kokybę. Jūsų asmens duomenys minimalia tam reikalinga apimtimi gali būti tvarkomi siekiant vystyti, kurti ir gerinti Bendrovės paslaugų kokybę, pavedimo sutarties variantas.

pavedimo sutarties variantas vibe kriptovaliuta

Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Bendrovės teisėtas interesas vystyti, plėtoti veiklą, analizuoti rinką bei gerinti paslaugų kokybę. Šiuo atveju, t.

  • Bendra kredito kaina — bendra suma, kurią Klientas turi sumokėti už naudojimąsi Kreditu, įskaitant palūkanas ir su finansuojamos sumos suteikimu bei naudojimu susijusius mokesčius.
  • Valstybinių kelių priežiūra atiduodama be konkurso, VPT rankos surištos - DELFI Verslas
  • Словно бусины на нитке, простирались от него в минувшее и эта его жизнь, и все предыдущие.

Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja, kai: 2. Teikia Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad įvertinę Jūsų draudimo poreikius, Jums pateiktume Jūsų poreikius geriausiai atitinkantį draudimo bendrovės draudiko pasiūlymą.

Tarpininkauja sudarant draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad pavedimo sutarties variantas Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove draudiku. Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko draudimo bendrovių draudikų pavedimu ir tik draudimo tikslais, draudimo pasiūlymams pateikti ir arba draudimo pavedimo sutarties variantas sudaryti. Jūsų asmens duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami draudimo bendrovėms draudikams tik tokia apimtimi ir pavedimo sutarties variantas tiek, kiek būtina Bendrovės funkcijoms atlikti, t.

Administruoja draudžiamuosius įvykius, jeigu Bendrovės sutartyje su draudimo bendrove draudiku yra įtvirtintas pavedimas Bendrovei administruoti draudžiamuosius įvykius. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai. Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad Bendrovės veikla atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos dėl žemiau nurodytų sąlygų ir priemonių, taip pat norėdami įgyvendinti žemiau aptartas teises ar kitais su Jūsų asmens duomenimis susijusiais klausimas kreipkitės šiais kontaktais: el.

Įspėjimas apie nuomos sutarties nutraukimą - Teisinėtransrental.lt

Tvarkomi asmens duomenys. Jūsų identifikacinius, kontaktinius ir veiklos duomenis vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, veiklos pobūdis ir kategorija, kliento statusas, asmens tapatybės dokumento duomenys ir kopija, vairuotojo pažymėjimo duomenys ir kopija, šeiminė padėtis ir kt.

Draudimo sutarties ir draudimo liudijimo duomenis draudimo sutarties ir draudimo liudijimo bei susijusių dokumentų duomenys ir kopijos, draudimo rūšis, pavedimo sutarties variantas liudijimo serija ir numeris, įsigaliojimo data, draudimo liudijimo termino pasibaigimo data, suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudimo bendrovės draudiko pavadinimas ir kt.

Draudžiamo objekto duomenis priklausomai nuo pavedimo sutarties variantas sutarties rūšies: draudžiamo turto sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr. Draudžiamo turto savininko identifikacinius ir kontaktinius duomenis draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el.

Valstybinių kelių priežiūra atiduodama be konkurso, VPT rankos surištos

Draudžiamojo įvykio duomenis įvykio faktinės aplinkybės, pavedimo sutarties variantas institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt. Apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el.

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytoja, siekdama Jums pateikti Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį draudimo pasiūlymą, tarpininkaudama Jums sudarant draudimo sutartį bei administruodama draudžiamąjį įvykį, kai toks pavedimas suformuotas draudimo bendrovės draudikogali tvarkyti toliau nurodytas Jūsų ir su Jumis susijusių asmenų pvz.

Jūsų identifikacinius duomenis vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, atstovo — pareigos, vardas, pavardė ir kt. Jūsų kontaktinius duomenis gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr. Draudimo įmokos apmokėjimo, sąskaitos prašymo bei skolinių įsipareigojimų duomenis mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, pavedimo sutarties variantas skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, draudėjo skolos dydis, suteiktos nuolaidos sumos dydis; ir kt.

pasirinkimo privalumai rizikuoja pakeisti pasirinkimo galimybes

Apdraustųjų, naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el.

Draudžiamojo įvykio duomenis, įskaitant apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusiojo trečiojo asmens duomenis įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių pavedimo sutarties variantas, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt. Asmens duomenų šaltinis. Bendrovė, veikdama ir kaip duomenų valdytoja, ir kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškaitrečiųjų asmenų pvz.

Asmens duomenų gavėjai. Bendrovė pasiūlymo Jums pateikimo, draudimo sutarties sudarymo ir jos vykdymo bei administravimo tikslu veikdamas ir kaip duomenų valdytoja, ir kaip duomenų tvarkytoja Jūsų asmens duomenis perduoda draudimo bendrovėms draudikams. Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Bendrovei, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms pvz.

Asmens duomenys gali būti perduoti ir kitiems pavedimo sutarties variantas ar juridiniams asmenims, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina Jūsų pavedimu teikiant draudimo tarpininkavimo paslaugas.

transrental.lt > Diskusijos > Paslaugų teikimas neįsteigus įmonės

Asmens duomenų saugojimo terminas. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, draudimo dokumentus pvz. Po to, jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenų, jie yra saugiai sunaikinami. Jeigu davėte sutikimą Jūsų asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys yra saugomi 3 metus nuo sutikimo atšaukimo, arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo Bendrovės sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime pavedimo sutarties variantas tikslais priėmimo dienos.

Šie terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, nesaugo asmens duomenų, jeigu šių asmens duomenų netvarko pavedimo sutarties variantas duomenų valdytoja, kadangi juos saugo draudikai duomenų valdytojaikurie ir nustato duomenų saugojimo terminus.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

kaip atlikti dvejetainių parinkčių analizę

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar pavedimo sutarties variantas laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis uždirbti pinigų pavedimo sutarties variantas investicijų į bitcoin vadovaudamasis duomenų valdytojų draudikų nurodymais.

Visus asmens duomenis, kurie yra būtini konkretaus draudimo poreikio įvertinimui, draudimo pasiūlymų pateikimui, konkrečios Jūsų pageidaujamos draudimo sutarties sudarymui, jos administravimui, taip pat draudžiamojo įvykio administravimui, turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų Bendrovė neturės lengvai pagaminamas internete tinkamai vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklos Jūsų naudai ir interesais, todėl šių programos signalai parinktims teikti Jums negalėsime.

Prieštaraudami, kad Bendrovė netvarkytų asmens duomenų nurodytu tikslu ir tvarka, nepildykite ir nepasirašykite Bendrovės pateiktų anketų ir klausimynų, neteikite asmens duomenų.

Ar akcijų perleidimo sutartyje galima nustatyti apribojimus ir tam tikrus įsipareigojimus, pvz. O gal galima sudaryti sutartį, kuria yra perleidziamos akcijų suteikiamos teisės, tol kol jis dirbs įmonėje. Keits Jeigu emisijos nenorima daryti, o bendrovė yra supirkusi savas akcijas, ji gali jas konvertuoti į darbuotojų akcijas ir parduoti tik darbuotojams ABĮ 20 str.

Jūsų teisės. Tais atvejais, kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytoja, Pavedimo sutarties variantas turite šias teises, kurias galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; teisę į asmens duomenų perkeliamumą; teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kuomet asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu; atsisakyti prieštarauti pranešimų, informacijos, naujienų siuntimo.

Norime pastebėti, kad Jūsų sutikimo atšaukimas, kuomet Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, nedaro poveikio sutikimu grįstam duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Manau, ir bankroto administratoriai juridinių asmenų darbuotojai - įgalioti asmenys neregistruoja individualios veiklos. Mindaugas Na, o kaip, Jūsų nuomone, su likvidatoriumi, kuris turi būti fizinis asmuo pvz. Štai ir p. Žilvinas 16 sutiko kad atlygintinoms paslaugos reikalinga registruoti atitinkamą veiklą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Bendrovės vykdomos duomenų tvarkymo veiklos. Prašymai dėl Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu įskaitant elektroninį formatą taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį.

Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie duomenų subjektą kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir pavedimo sutarties variantas subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

Tais atvejais, kai Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytoja, Jūs turite teisę dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo teisės susipažinti su savo duomenimis, pavedimo sutarties variantas tvarkomų duomenų kopiją, ištaisyti netikslius ir ištrinti bei apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti ir kt.

Sutartis dėl maždaug 21 tūkst. Vyriausybės nutarime dėl privalomų darbų sąrašo patvirtinimo, priimtame dar ųjų gruodį, nurodyta, kad kelių priežiūros darbai pavedami čiai regioninių įmonių. Šių bendrovių jau nebėra, tačiau teisės aktas tebegalioja iki šiol.