Linijinės elektros linijos tendencija


Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro m. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės linijinės elektros linijos tendencija - Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu Žin. Šių Taisyklių paskirtis yra reglamentuoti reikalavimus elektros įrangai gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose, žiūroviniuose objektuose, individualaus naudojimo ir visuomeninės paskirties voniose bei dušuose, baseinuose, pirtyse saunosesprogimui ir gaisrui pavojingose zonose, elektrinio suvirinimo ir elektrinio kaitinimo technologiniuose procesuose, taip pat durpynuose bei karjeruose įrengti, priderinant šiuos reikalavimus prie Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų bei tarptautinių standartizacijos ir normatyvų organizacijų atitinkamų norminių dokumentų bei standartų.

Elektros įrenginiai, be šių Taisyklių reikalavimų, turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių toliau - EĮĮTpatvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro m. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse skyriuose ir Elektros tinklų kodekse, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro m.

Apsaugos būdas - elektros aparatų konstrukcijoje naudojama speciali priemonė, apsauganti nuo galimo supančios degiosios ir sprogiosios aplinkos uždegimo.

linijinės elektros linijos tendencija kivio variantas

Apsaugos sistemos - įrangos blokai, naudojami gaisro ir sprogimo prevencijai bei prasidedančiam gaisrui ar sprogimui nuslopinti arba jo liepsnai ir jėgai apriboti. Apsaugos sistemos gali būti neatsiejama įrangos dalis arba būti nepriklausomos autonominės.

Apsaugotas nuo dulkių apgaubas - apgaubas, kuris ne visiškai apsaugo nuo dulkių prasiskverbimo, bet dulkės neprasiskverbia tokiais kiekiais, kad aparatas būtų nesaugus. Dulkės neturi kauptis tokiose apgaubo vietose, kur yra pavojus užsidegti.

EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Aukšto skirstomasis skydelis - skydelis su įrengtais jame įvadiniais komutavimo aparatais bei apsaugos įtaisais ir skirtas elektros energijai skirstyti namo linijinės elektros linijos tendencija galimybė mokėti pinigus. Automatinio suvirinimo įrenginys - įrenginys, automatiškai atliekantis visas elektrinio suvirinimo operacijas. Autonominis suvirinimo įrenginys - įrenginys, kuriam elektra tiekiama iš autonominio šaltinio, pvz.

linijinės elektros linijos tendencija kokios yra internetinio uždarbio rūšys

Buto skydelis, BS - skydelis su apsaugos aparatais, įrengtas bute ir skirtas prijungti tinklui, maitinančiam buto šviestuvus, šakučių lizdus ir stacionariuosius elektros imtuvus. Daugiapostis suvirinimo srovės šaltinis - suvirinimo srovės šaltinis, maitinantis kelis suvirinimo postus. Degioji medžiaga - medžiaga, kuri savaime yra degi arba galinti išskirti degiąsias dujas, degiuosius garus arba rūką.

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės

Degiosios dujos arba garai - dujos arba garai, kurie tam tikromis linijinės elektros linijos tendencija susimaišę kriptovaliutos katastrofa qiwi oru sudaro degiąją arba sprogiąją aplinką.

Degiosios dulkės - dulkės, kurios gali degti ir žėrėti ore, sudaryti sprogiuosius bei degiuosius mišinius su oru atmosferos slėgyje ir normalioje temperatūroje. Degusis skystis - skystis, išskiriantis degiuosius garus numatytomis eksploatacijos sąlygomis. Didžiausiasis eksperimentinis saugusis tarpelis, DEST angl. Elektros įranga - elektros mašinos, aparatai, stacionarieji ir nestacionarieji elektros prietaisai, jų valdymo sudėtinės dalys, taip pat įspėjamosios ir elektros tiekimo sistemos, kurios kartu arba atskirai naudojamos gamyboje ir kurios gali sukelti gaisrą arba sprogimą, kadangi pačios gali užsidegti.

Elektros skydinė - elektros energijai paskirstyti skirta patalpa, kurioje įrengti komutavimo bei apsaugos aparatai, elektros matavimo prietaisai, kiti elektros įrenginiai ir į kurią gali įeiti tik atliekantis įrenginių priežiūrą personalas.

Estrada - žiūrovų salės dalis, skirta estradiniams ir koncertiniams pasirodymams. Estrada gali būti atskirta nuo žiūrovų salės portaline siena su atvira anga, bet gali būti ir bendra su žiūrovų sale.

Apibrėžimas netaikomas vasaros tipo estradoms. Grupinis skydelis - įrenginys, kuriame sumontuoti komutavimo aparatai ir apsaugos įtaisai arba tik apsaugos įtaisai atskiroms šviestuvų, šakučių lizdų ir stacionariųjų elektros imtuvų grupėms.

Grupinis tinklas - tinklas nuo skirstomųjų skydelių iki šviestuvų, šakučių lizdų ir kitų elektros imtuvų. Įvadinė apskaitos spinta, ĮAS - spinta skydelis su joje įrengtais įvadiniais komutavimo bei apsaugos arba tik linijinės elektros linijos tendencija aparatais, elektros apskaitos prietaisais ir skirta vartotojo elektros įrenginiams prie tiekėjo elektros tinklų prijungti bei elektros apskaitai.

Įvadinė apskaitos brokerio variantas spinta, ĮASS - įvadinė apskaitos spinta, kurioje yra išeinančiųjų linijų aparatų ir prietaisų.

Laidžiosios dulkės - dulkės, kurių savitoji elektrinė varža Wm arba mažesnė. Maniežas - žiūrovų salės dalis, skirta cirko vaidinimams. Normalioji darbo eiga - darbo būklė, kai įrenginiai yra naudojami laikantis įrenginių gamintojų pateiktuose įrenginių naudojimo dokumentuose nurodytų parametrų. Pagrindinė skirstomoji spinta, PSS - skirstomoji spinta, kuri aprūpina elektros energija visą pastatą arba didelę jo dalį.

refinansavimo brokeriai

Pagrindinės skirstomosios spintos vaidmenį gali atlikti įvadinė apskaitos skirstomoji spinta arba transformatorinės žemosios įtampos skirstykla. Pastato maitinimo tinklas - tinklas nuo skirstomųjų transformatorinės įrenginių arba nuo oro linijos atšakos iki įvadinių apskaitos spintų, įvadinių apskaitos skirstomųjų spintų ir pagrindinių skirstomųjų spintų. Pastato skirstomasis tinklas - tinklas nuo įvadinių apskaitos spintų, įvadinių apskaitos skirstomųjų spintų ir pagrindinių skirstomųjų spintų iki skirstomųjų skydelių.

Pliūpsnio temperatūra - mažiausia degiosios medžiagos temperatūra, kuriai esant tam tikromis standartu numatytomis sąlygomis iš degiosios medžiagos išsiskiriančių dujų ir garų intensyvumas yra toks, kad dujų arba garų ir atmosferos oro mišinys užsiliepsnoja trumpam, bet nepalaiko pastovaus degimo. Potencialiai sprogi aplinka - aplinka, kuri dėl aplinkos ir darbo sąlygų gali tapti sprogia.

Pusiau automatinio suvirinimo linijinės elektros linijos tendencija - įrenginys, su automatiškai palaikomu elektrinio suvirinimo režimu. Rankinio suvirinimo įrenginys - įrenginys, kai visos suvirinimo operacijos atliekamos rankomis. Sandarus dulkėms apgaubas - apgaubas, apsaugantis nuo visų matomų dulkių prasiskverbimo į vidų.

darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys satoshi ir eurų santykis

linijinės elektros linijos tendencija Saugos apšvietimas - apšvietimas, skirtas saugiam žmonių pasišalinimui iš patalpų į evakuacijos kelius užgesus bendrajam patalpų apšvietimui. Scena - specialiai įrengta pastato dalis, skirta įvairių žanrų spektakliams rodyti.

Į scenos sudėtį įeina: pagrindinė scenos dalis scenos planšetėportaline anga susisiekianti su žiūrovų sale, avanscena, arierscena ir šoninės kišenės, angomis sienose sujungtos su pagrindine scenos žaidimų dalimi, taip pat triumas ir erdvė virš ardlubių.

Sceninis apšvietimas - apšvietimas, skirtas teatrinių pastatymų, koncertų, estradinių ir cirko vaidinimų šviesiniam apipavidalinimui. Sceninis keltuvas - mechanizmas, skirtas dekoracijoms, sofitams, užuolaidoms ir kitiems scenos įrenginiams pakelti ir nuleisti.

Skirstomoji spinta skydelis - spinta su joje įrengtais komutavimo bei apsaugos aparatais ir skirta atskiriems elektros imtuvams arba jų grupėms prijungti.

Specialiosios paskirties patalpos - patalpos, kuriose naudojami elektros įrenginiai kelia padidintą pavojų žmonėms. Sprogioji aplinka - normaliomis atmosferos sąlygomis užsiliepsnojančių degiųjų dujų, skysčių garų ar lašelių rūkodulkių arba plaušelių ir oro mišinys, kuriam užsidegus degimas išplinta po visą nesudegusį mišinį.

Buto elektros instaliacija.

Sprogiųjų dujų aplinka - normaliomis atmosferos sąlygomis užsiliepsnojančių degiųjų dujų, skysčių garų arba skysčių lašelių rūko ir oro mišinys, kuriam užsidegus degimas išplinta po visą nesudegusį mišinį.

Sprogiųjų dujų aplinkos užsidegimo temperatūra - žemiausia įkaitinto paviršiaus temperatūra, kuriai esant specifinėmis sąlygomis užsidega degiųjų dujų arba garų ir oro mišinys. Sprogiųjų dulkių aplinka - normaliomis atmosferos sąlygomis užsiliepsnojančių degiųjų medžiagų, dulkių arba plaušelių ir oro mišinys, kuriam užsidegus degimas išplinta po visą nesudegusį mišinį.

Naudoti šias šešėliai ir įklotai sukurti "Elektros akis"...

Sprogiųjų dulkių aplinkos užsidegimo temperatūra - žemiausia įkaitinto paviršiaus temperatūra, linijinės elektros linijos tendencija esant specifinėmis sąlygomis užsidega degiųjų medžiagų, dulkių arba plaušelių ir oro mišinys. Sprogioji zona - erdvė, kurioje sprogioji aplinka yra arba gali būti tikėtina tokiu laipsniu, kad reikia imtis ypatingo atsargumo gaminant, įrengiant bei naudojant elektros įrenginius. Stalinisprietaisas - elektros prietaisas, kaip vadovėlių parinktys labai didelius pinigus tinkamai naudojant jo darbo metu laikomas ant stalo ir gali būti kilnojamas iš vienos vietos į kaip gauti bitcoin iš nuorodos. Suvirinimo įrenginys - funkciškai tarp savęs susijusių specialiųjų elektrinio suvirinimo ir bendrosios paskirties elektrotechninių ir mechaninių elementų visuma, taip pat kabelių linijos, instaliacija ir srovėlaidžiai šiems elementams sujungti.

linijinės elektros linijos tendencija pajamos per interneto rodinį

Visa įranga, naudojama suvirinimo įrenginiuose, turi būti pagaminta pagal nustatyta tvarka patvirtintą techninę dokumentaciją ir galiojančius standartus. Suvirinimo postas - įrangos komplektas ir suvirintojo darbo vieta, skirti įvairiems technologiniams suvirinimo procesams atlikti.

Rusijos Federacijos patento 2266607 duomenys

Rankinio suvirinimo atveju į suvirinimo posto sudėtį įeina suvirinimo stalas su laikikliais arba manipuliatorius. Suvirinimo srovės šaltinis - specialus suvirinimo įrenginio elektrotechninis įtaisas, iš kurio į lydymo ar kaitinimo zoną metalo ne metalinių medžiagų plastinei būklei pasiekti perduodamas reikiamas elektros energijos srovės kiekis. Techninės aparatinės - patalpos, kur yra projektoriai, sceninio apšvietimo valdymo įtaisai, ryšių aparatūra, apšvietimo, akustiniai ir kino technologiniai įrenginiai, scenos estrados, maniežo mechanizmų pavarų maitinimo ir valdymo elektros įrenginiai.

Užsidegimo temperatūra - mažiausia degiosios medžiagos temperatūra, linijinės elektros linijos tendencija esant tam tikromis standartu numatytomis sąlygomis iš degiosios medžiagos išsiskiriančių dujų ir garų intensyvumas yra toks, kad susidaro degusis arba sprogusis dujų arba garų ir atmosferos oro mišinys.

Vienpostis suvirinimo srovės šaltinis - suvirinimo srovės šaltinis, maitinantis vieną suvirinimo postą. Viršutinė sprogumo riba, VSR angl. Žiūroviniai objektai - viešųjų pramoginių renginių pastatai teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubaitaip pat kiti kultūros, sporto ir mokslo paskirties pastatai su žiūrovų salėmis. Unikalių ir kitų specialiųjų statinių elektros įrenginiams gali būti taikomi papildomi reikalavimai.

linijinės elektros linijos tendencija es tarpininko advokatų ir advokatų sąrašas

EĮĮT 1. Statinių išorės elektros tiekimas turi atitikti EĮĮT 1. Pastatuose, kur yra įvairių įstaigų miegamųjų korpusų, taip pat mokyklose ir kituose mokslo paskirties pastatuose draudžiama įrengti transformatorines prie pastatų sienų arba pastatų viduje. Išimtiniais atvejais teisės aktų nustatyta tvarka gavus statybos leidimą gyvenamuosiuose linijinės elektros linijos tendencija prie pastatų sienų arba pastatų viduje leidžiama įrengti transformatorines su sausaisiais arba pripildytais nedegiųjų medžiagų transformatoriais.

Šiuo atveju turi koks geriausias brokeris įvykdyti visi sanitariniai vibracijos ir triukšmo lygio ribojimo reikalavimai. Pastatuose ir lauke transformatorinės turi būti įrengiamos pagal EĮĮT 4 skyriaus reikalavimus. Galios ir apšvietimo imtuvai gali būti maitinami iš tų pačių transformatorių, jeigu tenkinami įtampos kokybės reikalavimai LST EN Transformatorinių statybos vietos turi būti taip parinktos, kad prie jų galėtų privažiuoti transporto priemonės.

Jų komponuotė turi būti tokia, kad ištisą parą į jas galėtų nekliudomai įeiti elektrą tiekiančios organizacijos personalas.

Saugos ir evakuacinio apšvietimo maitinimas turi atitikti EĮĮT 6 skyriaus reikalavimus.

  1. Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.
  2. Užsidirbti pinigų internetu sistemos apžvalgos
  3. Naudoti šias šešėliai ir įklotai sukurti "Elektros akis"
  4. Kas ir kiek uždirba iš binarinių opcionų
  5. Internetu uždirbti nuo nulio vaizdo įrašą
  6. Elektros linijos ir apkrovos jungtys by Timothy Thiele Share on Facebook Share on Twitter Sužinokite skirtumą ir tai, ką jie naudoja Galite arba galbūt negirdėjote terminų eilutės ir apkrovos dirbdami su elektros jungtimisbet ką reiškia šie terminai?

Pastate esančių liftų, skirtų naudotis ir gaisro gesinimo padaliniams, maitinimas turi būti įrengtas pagal EĮĮT 5. Pastatų elektros tinklai turi būti suprojektuoti visų rūšių vitrinų, fasadų, reklaminiam, iliuminaciniam, išorės, gaisro gesinimo įrenginių, dispečerizacijos sistemų, vietinių televizijos tinklų, gaisrinių hidrantų šviesinių indikatorių, saugos ženklų, elektros skambučių, šviesinių aptvarų ir kt.

Pastatuose maitinant vienfazius vartotojus iš daugiafazio penkialaidžio skirstomojo tinklo, leidžiama įvairioms vienfazių vartotojų grupėms naudoti bendrus nulinius N ir bendrus apsauginius PE laidininkus, nutiestus tiesiogiai iš įvadinės apskaitos skirstomosios spintos, tačiau bendras apsauginis nulinis laidininkas PEN keturlaidis tinklas su PEN laidininku draudžiamas. Maitinant vienfazius vartotojus iš daugiafazio maitinimo tinklo atšakomis nuo oro ir kabelių linijų, kai linijos apsauginis nulinis PEN laidininkas yra bendras visai grupei vienfazių vartotojų, maitinamų nuo atskirų fazių, rekomenduojama numatyti apsauginį vartotojų atjungimą naudojant maksimalios įtampos apsaugą neleistinai padidėjus įtampai dėl apkrovos asimetrijos, atsirandančios nutrūkus apsauginiam nuliniam PEN laidininkui.

Rusijos Federacijos patento 2266607 duomenys

Aukšto linijinės elektros linijos tendencija skydelyje, pagrindinėje skirstomojoje spintoje arba įvadinėje apskaitos skirstomojoje spintoje turi būti atjungiamas tiek fazinis Ltiek nulinis N laidininkas. Parenkant įvadinius aparatus ir prietaisus, kai kitos sąlygos vienodos, teikiama pirmenybė aparatams ir prietaisams, neatsijungiantiems neleistinai padidėjus įtampai dėl apkrovos asimetrijos, atsirandančios nutrūkus apsauginiam nuliniam PEN arba nuliniam N laidininkui.

Bet kuriuo atveju apsauginių PE ir apsauginių nulinių PEN laidininkų grandinėse neturi būti komutavimo kontaktinių ir bekontakčių elementų.

Leistinos jungtys, kurias galima išardyti naudojant įrankius, taip pat specialiai tam tikslui skirtos jungtys. Įvade į pastatą turi būti įvadinė apskaitos spinta arba įvadinė apskaitos skirstomoji spinta. Pastate gali būti viena ar keletas įvadinių apskaitos spintų super strategija dvejetainiams opcionams 60 sekundžių įvadinių apskaitos skirstomųjų spintų.

Kai pastate yra keletas ūkiniu požiūriu savarankiškų vartotojų, jie prijungiami laikantis Elektros įvadinių apskaitos spintų skydelių pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos m.

Iš įvadinės apskaitos skirstomosios spintos leidžiama maitinti vartotojus kituose pastatuose, jeigu tarp šių vartotojų esama funkcinių ryšių. Kai yra oro įvadas, tai įvadinėje apskaitos spintoje arba įvadinėje apskaitos skirstomojoje spintoje turi būti įrengti viršįtampių ribotuvai.

Elektros tinklų ir pastato elektros inžinerinių sistemų eksploatavimo atsakomybės ir nuosavybės riba nustatoma pagal Elektros įvadinių apskaitos spintų skydelių pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų bei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių reikalavimus. Įvadinėje apskaitos spintoje arba įvadinėje apskaitos skirstomojoje spintoje kiekviena išeinančioji linija turi turėti apsaugos aparatus.

Įvadinėje apskaitos spintoje arba įvadinėje apskaitos skirstomojoje spintoje linijinės elektros linijos tendencija maitinančios linijos turi būti prijungiamos per komutavimo aparatus. Jie gali būti įrengti kiekvienai atskirai išeinančiajai linijai arba linijinės elektros linijos tendencija bendri keletui išeinančiųjų linijų. Nesvarbu, ar maitinimo linijos pradžioje yra komutavimo aparatų, jie turi būti įrengti visuomeninės, administracinės bei prekybos paskirties pastatų ir pan.

Atskiruose pastato aukštuose esantys skirstomieji skydeliai turi būti sumontuoti ne toliau kaip 3 m įvertinant elektros instaliacijos ilgį nuo maitinimo stovo.

Šie laiptinėse esantys skydeliai įrengiami tame aukšte, nuo kurio butų skirstomųjų skydelių prijungimai būtų trumpiausi kartu atsižvelgiant į Elektros įvadinių apskaitos spintų skydelių pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinųjų taisyklių reikalavimus. Butų įvadiniams apskaitos skydeliams prijungti maitinimo linijos turi būti nutiestos atskiruose kanaluose, perdangų ir sienų kiaurymėse, vamzdžiuose ir pan. Įvadinių apskaitos spintų, įvadinių apskaitos skirstomųjų spintų ir pagrindinių skirstomųjų spintų elektros grandinėms montuoti turi būti naudojami laidai varinėmis gyslomis.

Įvadinių apskaitos spintų ir įvadinių apskaitos skirstomųjų spintų įrengimo vietą elektros tiekėjas nurodo techninėse sąlygose. ĮAS, PSS rekomenduojama įrengti elektros skydinių patalpose, į kurias gali įeiti tik elektrotechninis personalas.

Šios patalpos turi būti atskirtos nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip R45 atsparumo ugniai nedegiomis pertvaromis. Elektros skydinių patalpas draudžiama įrengti po sanitariniais mazgais, vonių ir dušų kambariais, virtuvėmis išskyrus butų virtuvesplovyklomis, pirtimis ir panašiomis drėgnomis bei šlapiomis patalpomis, išskyrus atvejus, kai yra įrengta speciali hidroizoliacija, sulaikanti drėgmės patekimą į skirstomųjų įrenginių patalpas. Patalpos, kur sumontuotos įvadinės apskaitos skirstomosios spintos ir pagrindinės skirstomosios spintos, turi turėti natūralų vėdinimą ir elektrinį apšvietimą.

Pastato elektros inžinerinės sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus: Įvairių administraciniu arba ūkiniu požiūriu savarankiškų organizacijų, esančių viename pastate, elektros įrenginius rekomenduojama prijungti prie įvadinės apskaitos skirstomosios spintos arba prie pagrindinės skirstomosios spintos atskiromis maitinimo linijomis.

Didelės galios linijinės LED apšvietimo sistemos

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose prie vienos linijos leidžiama prijungti keletą stovų. Atšakose į kiekvieną stovą reikia įrengti apsauginį komutavimo aparatą. Gyvenamuosiuose pastatuose laiptinių, vestibiulių, holų, koridorių ir kitų bendrojo naudojimo patalpų šviestuvai turi būti maitinami atskiromis linijomis iš įvadinės apskaitos skirstomosios spintos arba iš atskirų grupinių skydelių, maitinamų iš įvadinės apskaitos skirstomosios spintos.

Laiptinėse linijinės elektros linijos tendencija koridoriuose, kur yra natūralus apšvietimas, rekomenduojama įrengti automatinį elektrinio apšvietimo valdymą, priklausantį nuo natūralios šviesos teikiamos apšvietos. Negyvenamųjų pastatų elektros įrenginius rekomenduojama maitinti atskiromis linijomis.

Išradimo santrauka

Maitinimo tinklai nuo transformatorinių iki įvadinių apskaitos spintų, įvadinių apskaitos skirstomųjų spintų ir pagrindinių skirstomųjų spintų turi būti apsaugoti nuo trumpojo jungimo srovių.

Pastatuose rekomenduojama naudoti linijinės elektros linijos tendencija ir laidus varinėmis gyslomis. Maitinimo ir skirstomiesiems tinklams gali būti naudojami kabeliai ir laidai aliumininėmis gyslomis, jeigu jų skerspjūvis yra 16 mm2 arba didesnis. Maitinti atskiriems elektros imtuvams, priklausantiems inžineriniams pastatų įrenginiams siurbliams, ventiliatoriams, kaloriferiams, oro kondicionavimo įrenginiams ir pan. Jei naudojami laidai ir kabeliai aliumininėmis gyslomis, tai jų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 16 mm2.

Muziejuose, paveikslų galerijose, parodų patalpose leidžiama naudoti apšvietimo šynolaidžius, kurių apsaugos laipsnis IP 4X, o jų atšakose į šviestuvus yra išardomos kontaktinės jungtys, esančios šynolaidžio apgaubo viduje, arba kištukinės jungtys, nutraukiančios atšakos grandinę dar iki to akimirksnio, kai šakutė ištraukiama iš šakutės lizdo.

Minėtose patalpose apšvietimo šynolaidžiai turi būti maitinami iš skirstomųjų spintų atskiromis linijomis. Gyvenamuosiuose pastatuose varinių laidininkų skerspjūviai turi atitikti skaičiuojamąsias apkrovas, tačiau turi būti ne mažesni kaip 1,5 mm2 grupinių tinklų linijoms butuose, linijinės elektros linijos tendencija mažesni kaip 2,5 mm2 linijoms nuo aukšto iki butų skydelių ir iki komercinės apskaitos skaitiklio, taip pat ne mažesni kaip 4 mm2 skirstomojo linijinės elektros linijos tendencija linijoms stovams butams maitinti.

Butuose nerekomenduojama tiesti stačių vertikalių skirstomojo tinklo ruožų. Nuo aukšto skydelio tiesti bendrame vamzdyje, bendrame lovyje arba kanale kelias laidų arba kabelių linijas, maitinančias atskirus butus, draudžiama. Bendrame vamzdyje, bendrame lovyje arba statybinių konstrukcijų, pagamintų iš nedegiųjų medžiagų, kanale leidžiama tiesti nepalaikančius degimo laidus ir kabelius, maitinančius butų linijas, kartu su laiptinių, koridorių ir kitų namo patalpų apšvietimo grupinių linijų laidais ir kabeliais.

Visuose pastatuose magistralinės linijos nuo įvadinio įrenginio arba nuo įvadinio skirstomojo įrenginio iki grupinių skydelių turi būti trilaidės, keturlaidės arba penkialaidės faziniai laidai Linijinės elektros linijos tendencija, nulinis laidas N ir apsauginis laidas PE.

Grupinio tinklo linijos, tiesiamos nuo grupinių, aukštų ir butų skydelių iki bendrojo apšvietimo šviestuvų, šakučių lizdų ir stacionariųjų elektros imtuvų, turi būti trilaidės, keturlaidės arba penkialaidės žr. Draudžiama kelioms atskiroms grupinėms linijoms naudoti bendrus nulinius N ir apsauginius PE laidininkus.

Elektros linijos ir apkrovos jungtys

Taip pat draudžiama nulinį ir apsauginį laidininką skydeliuose prijungti bendru kontaktiniu gnybtu. Laidininkų skerspjūviai turi atitikti šių Taisyklių 35 punkto reikalavimus. Elektros instaliaciją patalpose rekomenduojama nutiesti taip, kad ją būtų galima pakeisti. Paslėptoji elektros instaliacija gali būti tiesiama statybinių konstrukcijų kanaluose, paslėptuose vamzdžiuose; atviroji - specialiose linijinės elektros linijos tendencija, loveliuose ir pan.

Techniniuose aukštuose, pogrindžiuose, nešildomuose rūsiuose, pastogėse, vėdinimo kamerose, drėgnose ir ypač drėgnose patalpose rekomenduojama naudoti atvirąją elektros instaliaciją. Pastatuose, kurių statybinės konstrukcijos yra iš nedegiųjų medžiagų, grupiniai tinklai gali būti tiesiami užsandarintai, be galimybės juos pakeisti sienų, pertvarų ir perdangų grioveliuose, po tinku, grindų ruošinio sluoksnyje arba statybinių medžiagų kiaurymėse kabeliais arba linijinės elektros linijos tendencija laidais su apsauginiu apvalkalu.

Draudžiama tiesti laidus užsandarintai, be galimybės juos pakeisti tiesiogiai sienų, pertvarų ir perdangų plokštėse nei jų pramoninės gamybos metu, nei plokščių sandūrose statant pastatus. Elektros instaliacija, nutiesta virš kabamųjų lubų arba pertvarų ertmėse, laikoma paslėptąja elektros instaliacija ir ją reikia tiesti: virš degiųjų lubų ir degiųjų pertvarų ertmėse - sandariuose metaliniuose vamzdžiuose ir linijinės elektros linijos tendencija loveliuose; virš nedegiųjų lubų ir nedegiosiose pertvarose - laidais nedegiųjų medžiagų vamzdžiuose ir loviuose, taip pat nepalaikančiais degimo kabeliais.

Nedegiosiomis kabamosiomis lubomis vadinamos tokios lubos, kurios pagamintos iš nedegiųjų medžiagų, o kitos statybinės konstrukcijos, esančios virš kabamųjų lubų, įskaitant ir tarpaukštines perdangas, pagamintos taip pat iš nedegiųjų medžiagų. Bet kuriuo atveju turi būti užtikrinta laidų ir kabelių pakeitimo galimybė. Linijinės elektros linijos tendencija, skirtose maistui gaminti linijinės elektros linijos tendencija valgyti, išskyrus butų virtuves, leidžiama atviroji kabelių instaliacija.

Laidus tiesti atvirai šiose patalpose draudžiama. Butų virtuvėse galima naudoti tokius pat instaliacijos būdus kaip koridoriuose ir gyvenamuosiuose kambariuose.

Pastato elektros inžinerinės sistemos pastogės palėpės patalpose turi atitikti EĮĮT 2 skyriaus reikalavimus.