Investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes,


Inovatyvių projektų efektyvumo įvertinimo metodai. Šiuolaikinės mokslo ir švietimo problemos

Nesutikti sunku - šiuolaikiniame versle investuoti į informacines technologijas tenka net jei įmonės veikla su jomis tiesiogiai ir nesusijusi, tad investicijų į technologijas įmonėje grąžos vertinimas yra būtinas, siekiant efektyvios IT plėtros politikos formavimo bei tikslingo jai skiriamų lėšų panaudojimo [4].

Nors akademinėje bendruomenėje efektyvios investicijų grąžos angl. Šiuo metu egzistuojančius investicijų į technologijas vertinimo metodus galima suskirstyti į tradicinius investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes, kokybinius bei tikimybės.

Nė vienos grupės investicijų į technologijas grąžos vertinimo metodai nėra išskiriami kaip universaliausi ar pigiausi - kiekviena metodika turi savitų privalumų ir trūkumų, investicijų grąžos vertinimo kaštai taip pat skiriasi palyginti nedaug. Kaip dažniausiai specializuotoje literatūroje minimą ir plačiausiai taikomą galima išskirti visuotinių nuosavybės kaštų metodiką, priklausančią tradicinių finansinių vertinimo metodų grupei.

Nepaisant to, ji nėra visiškai tiksli bei taikytina visiems atvejams.

kam geriau mokytis prekybos uždirbti internete nuo 100 eurų

Tradiciniai finansiniai vertinimo metodai Tradiciniais finansiniais metodais investicijų į technologijas grąža vertinama remiantis klasikinių finansinių vertinimų normomis, kurios papildomos rizikos vertinimu bei specifiniais parametrais, būdingais informacinių technologijų rinkai.

Populiariausi tradiciniai finansiniai investicijų į technologijas vertinimo metodai yra ekonominės pridėtinės vertės, visuotinių nuosavybės kaštų, visuotinio ekonominio poveikio bei greitojo ekonominio pagrindimo. Ekonominės pridėtinės vertės metodas angl.

Novatoriškų projektų vertinimo metodai

Economic Value Added, EVA apibrėžia, kad investicijų į technologijas grąža įmonėje yra lygi grynajam pelnui be atitinkamo kapitalo išlaidų. Paprasčiau tariant, įmonė, naudojanti IT kapitalą savo reikmėms, už jį turi taip pat mokėti.

Investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes kapitalo išlaidas EVA skatina organizacijų vadovus arba už IT ūkį atsakingus asmenis kontroliuoti ne tik pajamas iš technologijų pritaikymo, bet ir išlaidas jų diegimui.

kriptovaliutų uždarbio agentūra dvejetainiai parinktys peržiūri dvejetainį kodą

Taikant EVA metodą prieš diegiant naujus technologijomis grįstus verslo valdymo sprendimus būtina įvertinti visas tam būtinas investicijas - pirminį mokėjimą, bendruosius nuosavybės kaštus priežiūra, mokymas. Investicijos lyginamos su galima nauda, kuri gali pasireikšti išlaidų sumažėjimu arba pajamų padidėjimu.

Naudojant EVA metodą galima spręsti ar verta pradėti naujus su technologijų diegimu susijusius projektus įmonėje. EVA vertinimas sąlygoja tai, kad įmonės renkasi mažiau kapitalo sunaudojančius projektus. Visuotinių nuosavybės kaštų metodika angl.

Ji itin efektyvi ieškant optimalaus išlaidų ir naudos santykio aptarnavimo tipo verslo procesuose. Šiuo metu TCO yra itin populiarus investicijų grąžos vertinimo metodas, plačiai taikomas ne tik technologijas naudojančių įmonių, bet ir kompiuterių, tarnybinių stočių kūrėjų. Manoma, kad dėmesys gaminamos produkcijos TCO kaštų mažinimui lėmė tarnybinių stočių rinkos lyderių verslo sėkmę.

TCO metodika leidžia efektyviai kontroliuoti nemažą bendrųjų IT išlaidų dalį, be to, ji sudaro sąlygas ne tik įvertinti daug išlaidas lemiančių veiksnių, bet ir analizuoti siaurą funkcijų sritį. Nepaisant turimų trūkumų, visuotinių nuosavybės kaštų metodika yra šiuo metu populiariausia investicijų į technologijas grąžos vertinimo metodika. Tai lemia ir dažnas klaidas kuomet ji dėl didelio populiarumo ir literatūros kiekio naudojama ten, kur gerokai labiau tiktų kiti, dažniausiai kokybiniai, investicijų grąžos vertinimo metodai.

Visuotinio ekonominio poveikio metodika angl. Total Economic Influence, TEI padeda rasti ryšį tarp su technologijų diegimu susijusios rizikos ir vadinamojo lankstumo, kuris įvertinamas skaičiuojant investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes ir gautą naudą bei analizuojant gautus rezultatus [1].

prekiautojo ir brokerio skirtumas

Analizuojant išlaidas technologijų diegimui, gautą naudą bei lankstumą nustatomos šiems trims kriterijams būdingos rizikos. Išlaidos vertinamos beveik taip pat kaip populiariojoje TCO metodikoje - eksploatacinės išlaidos sudedamos su kapitalo sąnaudomis.

Dažniausiai TEI taikoma lyginant dvi galimas veiksmų sekas, pavyzdžiui, skirtingų gamintojų grupinio darbo priemonių diegimą. Jos taikymas sudarytas iš penkių etapų. Prieš jį pradedant reikia turėti verslo perspektyvos įvertinimą, nustatyti suinteresuotus projekto asmenis, įvardyti kritinius sėkmės veiksnius bei pagrindinius našumo rodiklius. Atlikus interviu su suinteresuotais asmenimis identifikuojama, kaip informacinės technologijos daro įtaką įmonės kritiniams sėkmės veiksniams.

Po to laukiama nauda palyginama su išlaidomis, įvertinama rizikų tikimybė.

investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes

REJ metodika labiausiai tinkama pavienių projektų vertinimui, tačiau dažniausiai nenaudojama investicijų į kompleksinius sprendimus grąžai apskaičiuoti. Tikimybės metodai Naudojami du investicijų į technologijas grąžos vertinimo tikimybės metodai - taikomosios informacijos ekonomika ir vadinamasis realių pasirinkimų vertinimo būdas.

Šie metodai yra matematinių ir statistinių savybių turintys modeliai, kuriuose technologijų diegimo rizika vertinama remiantis tikimybių teorija. Taikomosios informacijos ekonomikos angl. Jo nuomone, IT projektams būdingas tam tikras pasikartojimas, t. Tai nėra esminis AIE metodikos komponentas, tačiau jis laikomas neatskiriama jos dalimi. Iš visų investicijų į technologijas grąžos vertinimo metodikų AIE yra labiausiai skaitmenizuota, tačiau populiarumo jai stinga.

Kliūva didelis taikant šį metodą gautų išvadų subjektyvumas, kuris atspindi daugiau vieno konsultanto nuomonę, nei objektyvią situaciją. Visgi AIE kartais naudojamas kaip antrinis investicijų grąžos vertinimo būdas sudėtinguose ir brangiuose projektuose. Tokiais atvejais tikimybių ir statistinių metodikų naudojimas gali būti itin efektyvus rizikų vertinimo būdas. Antroji tikimybėmis grįsta investicijų į technologijas grąžos vertinimo metodika yra subalansuotas realių pasirinkimų vertinimo būdas angl.

Jis yra kilęs iš Nobelio premiją pelniusios Black-Schole metodikos, kurios pagrindas - skaitinis lankstumo vertinimas. Black-Schole metodika buvo taikoma gamybos planavime, lizinge, įmonių susijungimams ir susiliejimas vertinti.

galite uždirbti demonstracinėje sąskaitoje dvejetainiai opcionai 2020 m. be įmokos

Jos pritaikymas technologijų vertinimui grįstas infrastruktūrinių technologijų lankstymu rodiklių įvertinimu. ROV taikymo šalininkai teigia, kad būtent infrastruktūra lemia verslo sprendimus ir rezultatus po technologijos įdiegimo.

Taikant ROV investicijų į technologijas grąžai skaičiuoti remiamasi tuo, kokį lankstumą įmonei suteikia IT projektas. Kuklūs finansiniai tiesioginės investicijų naudos rodikliai gali būti ignoruojami jei tik jie lemia didesnį lankstumą. Taigi, ROV metodikos atžvilgiu vertingos yra tos technologijos ir sprendimai, kurie gali būti lengvai plečiami ar keičiami.

Akademinės kilmės ROV metodas neretai naudojamas kaip vienas iš investicijų į technologijas vertinimo būdų, tačiau retai taikomas investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes.

  • Straipsnyje aptariami inovatyvios veiklos plėtros ypatumai dabartiniame mokslinės ir technologinės veiklos plėtros etape.
  • Šiuo atveju postauditas gali tapti pernelyg sudėtingas.

Jis geriausiai tinka ten, kur sudėtinga naudoti standartinius metodus dėl didelių neapibrėžtumų bei kuomet svarbu ne tiesioginė investicijų grąža, o jų suteiktas sprendimų lankstumas [1]. Kokybiniai metodai Šie metodai vertina investicijų į technologijas grąžą naudojant subjektyvius kokybės matavimus.

Taikant juos norima nustatyti subjektyvią procesų, darbuotojų vertę. Šiuo metu naudojami keturi kokybiniai investicijų į technologijas grąžos vertinimo metodai - subalansuota rodiklių sistema, portfelio valdymas, informacijos ekonomika bei IT rodiklių sistema.

Taikyti subalansuotos investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes sistemos metodą angl. Mokslininkai siūlė tradicinius finansinius investicijų grąžos vertinimo metodus sieti su veiklos rodikliais. Tai darant turėtų atsirasti galimybė taikant tam tikras taisykles įvertinti tokius sunkiai vertinamus dalykus kaip darbuotojų ir klientų pasitenkinimas, sistemų veiksmingumas, inovacija. Taikant BS metodą vadovai prašomi remiantis verslo strategija įvertinti finansinę, mokymosi, augimo, vidinių procesų kokybės, kliento pasitenkinimo ir kitas dimensijas.

Vienu iš BS metodikos privalumų dažnai nurodoma galimybė neapčiuopiamus dalykus įvertinti skaitinėmis reikšmėmis, kuria mielai naudojasi įmonių vadovai.

  • Inovatyvių projektų efektyvumo įvertinimo metodai. Šiuolaikinės mokslo ir švietimo problemos
  • Galimybė be registracijos premijos už registraciją

Investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes BS svarbu rasti bei susieti įmonės strateginio plano priežastis ir padarinius. Tik tai padarius galima tinkamai parinkti remiantis juo vertintinas dimensijas ir išvengti įtakos verslo sėkmei nedarančių dalykų vertinimo.

Manoma, kad BS metodikos naudojimas pats savaime neužtikrina efektyvaus investicijų į technologijas grąžos įvertinimo, tačiau susieja įmonės verslo tikslus su technologijų taikymu bei koreguoja jos raidą sėkmės link.

IT procesai ir projektai taikant BS vertinimo metodą gali būti susieti su įmonės tikslais bei nukreipti taip, kad turėtų maksimalų teigiamą poveikį jai siekiant verslo tikslų [2].

Portfelių valdymo angl. Portfolio Management metodo esmė yra įmonės IT padalinį ir jo vykdomus projektus vertinti ne kaip patiriamas išlaidas, o kaip investicijas. Atitinkamai keičiasi ir IT padalinio darbas - jo vadovas turi nuolat prižiūrėti esamus investicinius projektus bei vertinti naujus atsižvelgdamas į jų diegimui reikalingas išlaidas, galimą naudą bei rizikas. Akcijų portfeliai dažniausiai formuojami paskirstant rizikas taip, kad galimų nesėkmių atveju kuo mažiau nukentėtų bendra portfelio vertė.

Tas pats principas taikant portfelių valdymo metodą naudojamas lygiai ir tendencijų linijos technologijų projektams - IT skyriaus vadovas turi įvertinti jų rizikas jei atitinkamai skirstyti lėšas. Technologinius projektus vertinant kaip investicijas jie skirstomi į plečiančius, palaikančius arba keičiančius verslą.

Verslą palaikančio tipo projektai mažai rizikingi, bet ir nelabai naudingi. Plečiantys projektai yra gana rizikingi, tačiau jų duodama nauda jau verta dėmesio.

INVESTAVIMO ESMĖ, REALIOS IR FINANSINĖS INVESTICIJOS - 18 psl. - Rašto darbas - transrental.lt

Verslą keičiančių IT projektų vykdymas susijęs su didžiausia rizika, tačiau pasiteisinus gali duoti daugiausiai naudos. Portfelio valdymo metodika sunkiai prigyja konservatyviose organizacijose, kurioms svetimas požiūris į IT projektus kaip į investicijas. Jos susiduria su verslo filosofijos adaptacijos problemomis ir neretai nesugeba efektyviai taikyti portfelių valdymo metodo investicijų į technologijas grąžai apskaičiuoti [3]. Informacijos ekonomikos metodo angl. Information Economics, IE esmė - surinkti ir susisteminti verslo vadovų nuomones bei remiantis gautais rezultatais teikti pirmenybę tiems projektams, kurie vertintini kaip naudingi įmonei.

Taikant IE metodiką įmonės padalinių vadovai surašo 10 technologinių projektų vertinimo kriterijų bei nurodo jų reikmės bei rizikos dydžius.

transrental.lt - Investicijų į technologijas grąžos vertinimas

Kiekvienas padalinys neretai nurodo skirtingus kriterijus, tad iš bendros masės atrenkami tie, kurie aktualūs esamiems įmonės prioritetams. Jais remiantis ir vertinami esami IT projektai, na o vertinimo rezultatai naudojami sprendžiant, kuriuos projektus vykdyti bei kuriems teikti prioritetą. Ryškiausias IE metodikos trūkumas yra didelis subjektyvumas įvertinant projektų vertinimo kriterijus.

Tačiau ji patogi kuomet sprendžiama, kuria kryptimi nukreipti ribotą IT biudžetą, kurių technologijų diegimas esamu momentu yra svarbesnis. IT rodiklių sistemos metodiką angl.

prekybos konkursai kriptovaliutos bitcoin kurso diagrama