Atsiskaitymo pasirinkimo sandoris


atsiskaitymo pasirinkimo sandoris koks yra pardavėjo pasirinkimas

Jeigu atpirkimo sandoris nutraukiamas, sandorio šalys atleidžiamos nuo pareigos jį vykdyti. Jeigu pardavėjas jau yra perdavęs vertybinius popierius pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas yra sumokėjęs už juos pirkimo kainą, nutraukus sandorį vertybiniai popieriai lieka pirkėjo nuosavybė, o pardavėjas nemoka už juos atpirkimo kainos. Sandorio šalis, pavėlavusi įvykdyti piniginius įsipareigojimus pagal atpirkimo sandorį vieną arba dvi darbo dienas, privalo sumokėti kitai sandorio šaliai delspinigius nuo neįvykdyto piniginio įsipareigojimo sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

patikimiausios pajamos internete fiat kriptovaliutos peržiūros forumas

Sandorio šalis, pavėlavusi perduoti vertybinius popierius, delspinigių nemoka. Vertybinių popierių atkarpos išmokos nuo atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dienos ta diena neįskaitoma iki jeigu sandoris nenutraukiamas atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos imtinai priklauso pirkėjui.

atsiskaitymo pasirinkimo sandoris

Jeigu atsiskaitymai įvyksta pavėluotai, atkarpos išmokos priklauso tai sandorio šaliai, kuriai vertybiniai popieriai būtų priklausę nuosavybės teise, jeigu atsiskaitymai būtų įvykę laiku.

Jeigu atkarpos išmoką gavo kita sandorio šalis, ji ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pavėluotai įvykusio atsiskaitymo pasirinkimo sandoris dienos privalo grąžinti šią atkarpos išmoką pirmajai sandorio šaliai.